Synagoge

Adress: 21, Osipova St., 65011, Odessa, Ukraine

Tel.:  +38 (048) 728-0770 Fax: +38 (0482) 496-301

Email Rabbi Avraham Wolff, Chief Rabbi of Odessa and Southern Ukraine: rabbiodessa@gmail.com 

Mikva

17, Dmitriy Donskoy st. 

Tolchinskaya Simha 722-54-80 

The newspaper "Chabad Shomrey Shabos" 

Subscribe to the newspaper by phone +38 (048) 728-07-70 

Blinder Zvi Hirsch 728-07-70 # 111 

Undertakers "Hevra Kadisha" 

Tel.: +38050-336-66-73, 38 (0482) 399-599, +38 (048) 728-0770 (Zeev-Wolf Verkhovsky)


Educational complex Chabad

13, Vodoprovodnaya str. (secondary and high school)

Shostak Yakov Efimovich Director 728-07-70 #211, #212

Secretary 728-07-70 #208, #210 Fax: 728-21-59

Shlepakova Marina Samuilovna Director of studies 728-07-70 #214

7/9, Pirogovskaya str. (kindergarten and elementary school)

Secretary 728-07-70 #250

35, Generala Bocharova str. (kindergarten  school)

Seplyarskii Vladimir Isaakovich Director of studies 758-52-59

Header. 32, Bazarnaya str. (religious school for boys of 5 -13 years)

Kursakova Evgenia Davidovna Director of studies 729-77-17

Pension. 32, Bazarnaya str. 

Chubataya Alina Arnoldovna, director 794-66-58 


University 

16, Belinskogo str.;   2, Evreiskaya str.

Rector  728-07-70 #505

Secretary 728-07-70 #500

Fax 728-07-70 #501

Rabbi of university 728-07-70 #503


Kollel, Chabad Yeshiva "Tomchei Tmimim" 

21, Osipova str.

Rabbi David Feldman, 728-07-70


Kosher restaurant "Rozmarin" 

46a, Malaya Arnautskaya str.

Itkin Dima and Nastia +38 (0482) 344644 ​​Fax +38 (0482) 347311 

Kosher shop "Rozmarin" 

42a, Malaya Arnautskaya str.

Itkin Dima and Nastia +38 (048) 7155161