Synagoge

Adress: 21, Osipova St., 65011, Odessa, Ukraine

Tel.:  +38 (048) 728-0770 Fax: +38 (0482) 496-301

Email Rabbi Avraham Wolff, Chief Rabbi of Odessa and Southern Ukraine: [email protected] 

Mikva

 45, Uspenskaya st.

097-465- 96-49 Sarah Sverdlova

050-944- 20-60 Ester Kirzhner

The newspaper "Chabad Shomrey Shabos" 

Subscribe to the newspaper by phone +38 (048) 728-07-70 

Blinder Zvi Hirsch 728-07-70 # 111 

Undertakers "Hevra Kadisha" 

Tel.: +38050-336-66-73, 38 (0482) 399-599, +38 (048) 728-0770 (Zeev-Wolf Verkhovsky)


Educational complex Chabad

13, Vodoprovodnaya str. (secondary and high school)

Shostak Yakov Efimovich Director 728-07-70 #211, #212

Secretary 728-07-70 #208, #210 Fax: 728-21-59

Shlepakova Marina Samuilovna Director of studies 728-07-70 #214

7/9, Pirogovskaya str. (kindergarten and elementary school)

Secretary 728-07-70 #250

35, Generala Bocharova str. ( kindergarten   school)

050-252- 23-65 Ignatova Svetlana Leonidovna 

Header. 32, Bazarnaya str. (religious school for boys of 5 -13 years)

Kursakova Evgenia Davidovna Director of studies 729-77-17

Pension. 32, Bazarnaya str. 

Chubataya Alina Arnoldovna, director 794-66-58 


University 

 

12, Bunina st.

789-40- 41,095-935- 44-25 Naum Yosefovich (prorector)

093-813- 91-93 Borinstein Evgeny Ruslanovich (rector)

067-751- 53-31 Irina (secretary)


Kollel, Chabad Yeshiva "Tomchei Tmimim" 

21, Osipova str.

Rabbi David Feldman, 728-07-70


Kosher restaurant "Rozmarin" 

5, Uspenskaya st.

067-518- 70-30

Kosher shop "Time Kosher" 

21, Osipova st.

063-115- 51-96